Adventure Diving

Login

Affiliatie

Duikschool Adventure Diving is officieel erkend door de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport (NELOS). Dit impliceert automatisch een erkenning door de Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en Sport (BEFOS), evenals door d e Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS). CMAS is een wereldwijde organisatie van sportduikers die internationaal erkende brevetten aflevert. Andere organisaties op wereldniveau zijn PADI, NAUI, SSI,... Duikschool Adventure Diving organiseert examens volgens het NELOS-brevettensysteem dat goedgekeurd is door CMAS. De brevetten van onze duikers worden dus in elk duikcentrum, waar ook ter wereld, erkend.

Opleiding

Van beginnend tot ervaren duiker kan men stapsgewijs het 1*-, 2*-, 3*- en uiteindelijk AI- (assistent-instructeur) brevet behalen. Voor het behalen van een brevet dient men te slagen in drie examenonderdelen: een theoretisch, een zwembad- en een open-waterexamen. Het brevetniveau bevestigt de ervaring, de kennis en de kunde van de duiker. Vermits er steeds minstens met z’n tweeën gedoken wordt en elk duikkoppel samen minimum 5 sterren moet bezitten, kunnen de minder ervaren duikers toch op een veilige manier duiken. Assistent-instructeur die zich geroepen voelen om opleiding en omkadering te bieden, kunnen zich bijscholen tot 1*-, 2*- en 3* instructeur.

Iedere week, behalve tijdens de zomermaanden, worden er zwembadtrainingen georganiseerd. Deze trainingen hebben verschillende bedoelingen:

  • Geven van duikinitiatie en watergewenning aan niet-duikers
  • Leren gebruiken van het duikmateriaal
  • Voorbereiding op de zwembadproeven voor het behalen van een brevet
  • Ontwikkelen van fysiek en uithoudingsvermogen.

Een sportduiker neemt een voorraad lucht (of een ander gasmengsel) mee in een fles en wordt daarvan (en van de bijhorende techniek) afhankelijk tijdens zijn duik. Bovendien reageert zijn lichaam anders dan wanneer hij gewoon op het droge zou blijven. Voor zijn eigen veiligheid (en die van zijn mededuikers) is het dus belangrijk dat hij inzicht krijgt in de implicaties van een verblijf onderwater, en dit wordt hem bijgebracht tijdens een reeks van theorielessen.

Uiteindelijk is het hem allemaal te doen om duiken in open water. De beginnende duikers zetten hun eerste stappen onderwater onder begeleiding van onze instructeurs. De instructeurs staan ook in voor het toezicht op de openwaterproeven die dienen afgelegd te worden voor het behalen van een brevet.