Aanspreekpunt Integriteit – API

Incidenten van (seksueel en ander) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub danig op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciale elementen om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken.
Dit gebeurt steeds met wederzijds respect, zowel voor de melder als de andere betrokkene(n).

Aagje, Stefan en Oswald zullen de functie van AanspreekPunt Integriteit (API), en de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan, op zich nemen.
Deze functie staat totaal los staat van eventuele bestuursfuncties en zal ook anders benaderd en ingevuld worden.

Iedereen die binnen de werking van de club problemen ondervindt met grensoverschrijdend gedrag – zowel seksueel als van een andere aard – kan Aagje, Stefan en / of Oswald contacteren met zijn of haar verhaal. 
Door het aanvaarden van deze functie is de API gehouden tot absolute vertrouwelijkheid en zijn ze gebonden aan een discretieplicht. Wat in dit kader verteld wordt komt niemand anders ter ore, tenzij bij onderlinge overeenkomst. De API zal steeds rekening houden met jouw wensen en verwachtingen hieromtrent. Indien het echter om zware, juridisch strafbare feiten zou gaan, heeft de API wel een meldingsplicht. Binnen dit kader zal jouw aanspreekpunt wel proberen eventuele problemen aan te pakken met de betrokkenen en te vermijden naar de toekomst toe.

De API’s zijn te bereiken via de bekende kanalen: mail, telefoon, sociale media of in persoon bij de zwembadtrainingen of clubduiken:

aagje@adventurediving.be – 0486/424.655
stefan@adventurediving.be – 0473/480.233
oswald@adventurediving.be – 0477/990.428

Indien u dit wenst kan u ook alle club-API’s tegelijkertijd aanspreken via het nieuwe mailadres: api@adventurediving.be

Wij hopen dat u allen voldoende vertrouwen kan stellen in deze functie om deze mogelijkheid ook te gebruiken indien u met zulke problemen zou worden geconfronteerd.