Op de Algemene Vergadering van zaterdag 16 maart 2024 liep de bestuurstermijn af van het bestuur dat verkozen was in 2021. Er moest dus noodgedwongen een nieuw bestuur gekozen worden.


Verkiezing bestuursorgaan 2024 t.e.m. 2026

Volgende personen van het bestuur ‘periode 2021-2023’ stelde zich herverkiesbaar op: Aagje Bruch, Dirk Raes, Danny Herreman, Michel Boucneau en Stefan De Hondt. Daarnaast hebben volgende leden zich kandidaat gesteld om ook toe te treden tot het bestuursorgaan: Florence Vandenbroucke en Laure Vercruyssen.

Tijdens de Algemene Vergadering werden geen bezwaren geuit tegen 1 van bovenstaande kandidatuurstellingen en werden ze allen unaniem verkozen tot lid van het bestuur ‘periode 2024-2026’.

Verdeling van de functies

Na overleg zijn volgende functies toegekend:

Voorzitter: Aagje Bruch
Ondervoorzitter: Dirk Raes
Duikschoolleider: Michel Boucneau
Secretaris: Laure Vercruyssen
Penningmeester: Stefan De Hondt
Materiaalmeester: Danny Herreman
Feestelijkheden & evenementen: Florence Vandenbroucke

In deze hoedanigheid en samenstelling zetten zij hun schouders onder lopende en nieuwe initiatieven om de duikclub en duikschool verder vorm te geven en te blijven uitbouwen tot een plaats waar iedereen welkom is en alle leden hun geliefkoosde hobby in de best mogelijke omstandigheden kunnen uitvoeren.