Lidmaatschap

Lidgeld & inschrijven

Lidgeld

Werkingsjaar 2021

duiker 1* tot en met 2*

150 €

duiker 3* tot en met 4*

130 €

instructeurs, AI en leden raad van bestuur

100 €

actieve Hoger Redder

90 €

tweede club-lid (= 1e lid in een andere NELOS-club)

90 €

tweede lid (en verdere) van hetzelfde gezin

120 €

zwemmers (niet-duikende leden)

25 €

beginnend duiker (zonder brevet) (incl.beginnerstas + homologatie)


startend in september (lidgeld t&m december +1-jaar)

300 €

startend in januari

250€

Inschalingen  (incl.beginnerstas + homologatie)

startend in september (lidgeld t&m december +1-jaar)

250 €

startend in januari

200 €

houder participatiepas gemeente Dilbeek  (excl.beginnerstas + homologatie)

30 €

Het lidgeld omvat:

  • De jaarlijkse NELOS-bijdrage met daarin inbegrepen: CMAS-kaart, verzekering, bijdrage solidariteitsfonds, bondsblad Hippocampus
  • Het lidmaatschap van BRAVOS
  • Het clublidmaatschap, clubblad Adventure Herald, alle duiktrainingen - met eventueel gebruik van duikmateriaal, theorie- en praktijklessen, administratie, bijkomende verzekeringen
  • De toegang tot het zwembad tijdens de trainingsuren


Elk individueel lid kan maar in aanmerking komen voor één tarief; het gunstigste. Anders gesteld: het gaat hier niet om cumuleerbare kortingen.


Tweede en derde leden van eenzelfde gezin ontvangen geen apart clubblad of informatiebrieven.


Tweede clubleden betalen volledig lidgeld, met inbegrip van de NELOS-bijdrage, in hun eerste club.


Lidgelden worden enkel betaald door overschrijving op de clubrekening: IBAN BE33 3100 8749 0046, BIC BBRUBEBB.


Vergeet je doktersbriefje niet; anders ben je niet correct ingeschreven en zeker niet verzekerd.

NELOS homologatietarieven

Een aanvraagformulier tot lidmaatschap kan online ingevuld worden!

Wil je kennismaken met de duiksport? Vraag hier je zwembad initiatie aan !

Het beoefenen van de duiksport vereist een jaarlijks medisch onderzoek!